top of page
Bird's Eye View Meeting Table
Paşalı Grubunda
Çalışmaya Değer

‘Senin İçin Değer’ anlayışı ile insana yatırım ve çalışanlarımızın memnuniyeti her zaman Yaklaşımımızı kültürümüze en uygun şekilde ve en iyi global uygulamaları inceleyerek oluşturuyor; deneyim adımlarımızı insan odaklı tasarım prensipleriyle şekillendiriyoruz. Sürekli yaptığımız ölçümlemelerle eksik olduğumuz alanlarda kendimizi yeniliyor; tüm Paşalı Grubu çalışanları için kusursuz bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız için daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratmak üzere çalışmalarımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Cinsiyet, yaş, meslek, uzmanlık veya deneyimleri ne olursa olsun, tüm Paşalı Grubu çalışanlarının kendilerini değerli ve eşit hissetmelerini önemsiyor, çalışma arkadaşlarımız için ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlıyoruz.

Notes
Çalışma İlkelerimiz

‘’İnsana Değer” anlayışı ile Paşalı Grubu olarak; çalışanlarımıza kendilerini ait hissettikleri, işe heyecanla geldikleri, eğitici ve gurur verici bir çalışma ortamı ve kariyer yolculuğu sunar, çalışan memnuniyetinin devamlılığını destekleriz. Biz Paşalı Grubu’nda değişimi sahipleniriz. Tüm fırsatları değerlendirir, değişim süreçlerinde cesaret ve inanç sergiler, engelleri aşarız. Biz Paşalı Grubu’nda çözüm ve sonuç odaklı çalışırız. Doğru planlama yapar, koşullara uygun alternatif planlamalar geliştiririz. Sorunları değerlendirip çözüme ulaştırırız. Biz Paşalı Grubu’nda iş birliğini kuvvetlendiririz. Herkesin birbirine saygı duyduğu olumlu bir iş ortamında açık iletişim kurarız. Paşalı Grubu çalışanları olarak verimliliğin artırılması , sistemlerimizin geliştirilip korunması , kaynaklarımızı dikkatli ve etkin kullanımı konularında başarıyı hedefleriz. Paşalı Grubu çalışanları olarak kalite iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performans ve takım performansını artırmayı amaçlarız. Farklı fikirleri en iyiye ulaşmada bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı süreç odaklı yönetim sistemi ile entegre ederek sürekli gelişmeye çalışırız.

Signing a Contract
İşe Alım

İşe alımlarımızda kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterdir. İşe alım süreci, teknik ve davranışsal yetkinlikler göz önünde bulundurularak ve doğru işe doğru insan prensibiyle hareket edilerek yürütülmektedir. Pozisyona göre değişiklik gösteren değerlendirme sürecimizde; - Özgeçmiş İncelemesi, - Kişilik Envanteri, - Sözel ve Sayısal Yetenek Testleri, - Yabancı Dil Sınavı, - Teknik Yetkinlik Değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu aşamalar sonrasında pozisyon için uygun bulunan adaylara ücret ve yan haklar hakkında bilgilendirme yapılarak iş teklifi yapılır. Adayın da mutabakatı ile işe giriş işlemleri gerçekleştirilerek oryantasyon süreci başlatılır. Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.

Stack of Books
Eğitim ve Gelişim

Sürekli değişimin esas olduğu günümüzde, sunduğumuz farklı eğitim olanaklarıyla, çalışma arkadaşlarımızı kişisel ve mesleki gelişim hedeflerini yakalamaları konusunda güçlendiriyoruz. Sürekli gelişimi destekliyor ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Dijital teknolojiler aracılığıyla da eğitim ve gelişim uygulamalarımızda eşit ve kapsayıcı olanaklar sunuyoruz.

Work Desk
Ücret ve Yan Haklar

Paşalı Grubunun ücret yönetim sistemi; iş büyüklükleri, piyasa verileri, ücret politikası ve performans parametrelerinden oluşuyor. Unvan ve kişiden bağımsız, işin içeriğine dayalı bir değerlendirme sistemi uyguluyoruz. İş değerlendirme sürecinde tüm işlerin, iş hedeflerine ulaşılmasındaki katkısını ölçen ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmasını sağlayan bir sistem kullanıyoruz. Değerlendirmeler sonrasında, kademeler bazında ücret politikalarımızı belirliyoruz. Paşalı Grubu genelinde piyasa araştırmalarıyla ücret piyasalarını yakından takip ediyor; piyasa analizleri neticesinde adil ve rekabetçi bir ücret politikası uyguluyoruz. Başarıyı tereddütsüz bir şekilde ödüllendirmeyi ve bunu Paşalı Grubunun tüm çalışanları için sürdürülebilir kılmayı önemsiyoruz. Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi amacıyla, çalışma arkadaşlarımızın için yan haklar uygulamalarına da yer veriyoruz.

Snow Capped Mountains
Performans Değerlendirme

Performans yönetim sistemimiz ile Paşalı Grubu çalışanların, şirket hedefleri ile uyumlu olarak belirlenen bireysel hedeflerini gerçekleştirmeleri için ortaya koydukları performansı adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendiriyor, gelişime açık alanlar için destek sağlıyoruz.

Başarıyı Paylaş

Paşalı Grubuna Katılmak İçin İş Fırsatlarını İncele

bottom of page